ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΝΤΕΠΩ

Στο πλαίσιο της ενασχόλησης του ΚΠΕ με ζητήματα αστικής βιωσιμότητας και με αφορμή τη μακρόχρονη συνεργασία με το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ». Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκουμε να αναδείξουμε ζητήματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής στις γειτονιές που ζούμε και το ρόλο που μπορούν να έχουν οι πολίτες στη βελτίωσή τους.

Στην πρώτη φάση καλούμε τους μαθητές να εντοπίσουν ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και στοιχεία που τους ικανοποιούν στη δική τους γειτονιά. Στη συνέχεια ακολουθώντας μια περιβαλλοντική διαδρομή πλούσια σε εικόνες και ερεθίσματα παρατηρούμε και καταγράφουμε στοιχεία της γειτονιάς του Ντεπώ, τα κτίρια, τους χώρους πρασίνου, τις οικονομικές δραστηριότητες, τη μετακίνηση, τους θεσμούς και φορείς που λειτουργούν. Παράλληλα σε συγκεκριμένες στάσεις εμβαθύνουμε με επιπλέον πληροφορίες και ιστορικά δεδομένα και θέτουμε κριτικά ερωτήματα στους μαθητές. Στην τελευταία φάση οι μαθητές αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις τους και την εμπειρία από τη διαδρομή συζητούν, αναζητούν τις αρχές που χαρακτηρίζουν τις βιώσιμες πόλεις και προχωρούν στο σχεδιασμό δράσεων για να αλλάξουν τη δική τους γειτονιά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και σε μια διαδρομή στην περιοχή του Ντεπώ.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

8:30 – 9.30

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Υποδοχή, γνωριμία ομάδας, προσωπικές εμπειρίες και απόψεις για τη γειτονιά

9.30 – 12.00

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Βαφοπούλειο – Ουζιέλ – Βίλλα Αλλατίνι – Ντεπώ – Βίλλα Μπιάνκα – Βαφοπούλειο

Δραστηριότητες παρατήρησης, καταγραφής και κριτικής της γειτονιάς με αφορμή στοιχεία κατά μήκος της διαδρομής (κτίρια, ελεύθεροι χώροι, υποδομές, φυσικά στοιχεία, οικονομικές δραστηριότητες, μετακίνηση, πολιτισμός, σημαντικά γεγονότα)

Διάλειμμα

Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης που στεγάζεται στη Βίλλα Μπιάνκα – Παρουσίαση της ιστορίας του κτιρίου

12.00 – 14.00

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Παρουσίαση φύλλων δραστηριοτήτων – Συζήτηση – Σχεδιασμός δράσεων για τη γειτονιά μας

Αναστοχασμός – Αξιολόγηση

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιάσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ντεπώ
Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου το Ντεπώ
Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα "Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ". Περιλαμβάνει τα φύλλα δραστηριοτήτων για το περιβαλλοντικό μονοπάτι του προγράμματος.