ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ

Ένα πρόγραμμα για την αστική βιωσιμότητα και τον ενεργό πολίτη που υλοποιείται στη γειτονιά του σχολείου σας.

Αξιοποιώντας τη μεθοδολογία του περιβαλλοντικού μονοπατιού παρατηρούμε και καταγράφουμε στοιχεία της γειτονιάς, τη συγκοινωνία, τα κτίρια, τους χώρους πρασίνου, τις οικονομικές δραστηριότητες, την καθαριότητα, τη μετακίνηση, τους θεσμούς και τους φορείς που λειτουργούν. Μέσα από την αξιοποίηση των παρατηρήσεων και των εμπειριών των παιδιών, αναδεικνύονται τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στις γειτονιές που ζούμε και ο ρόλος που μπορούν να έχουν οι πολίτες στη βελτίωσή τους.

Το πρόγραμμα ξεκινά στο σχολείο με μια εισαγωγική δραστηριότητα για τη γειτονιά. Στη συνέχεια βγαίνουμε από το σχολείο και ακολουθούμε μια διαδρομή στην περιοχή του σχολείου που έχουν σχεδιάσει τα παιδιά μαζί με τις/τους εκπαιδευτικούς τους. Τα παιδιά σε μικρότερες ομάδες αναλαμβάνουν να διερευνήσουν ένα θέμα της ζωής στη γειτονιά και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σε φύλλα εργασίας. Επιστρέφοντας στο σχολείο οι ομάδες παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους σε ολομέλεια και συζητούν για τα ζητήματα που εντόπισαν και τους τρόπους βελτίωσης τους.