ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ!

ΝΕΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ένα πρόγραμμα για τη σχέση της παραγωγής και της κατανάλωσης της τροφής με τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Προτείνονται δραστηριότητες για τα θέματα της υπεύθυνης και δίκαιης κατανάλωσης της τροφής, της σπατάλης και της εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, της τοπικότητας και της εποχικότητας των προϊόντων, της ανάγνωσης των ετικετών, της υπερκατανάλωσης κρέατος, της υπεραλίευσης κ.ά. με στόχο τον προβληματισμό και την αλλαγή της συμπεριφοράς και της στάσης των συμμετεχόντων στην κατανάλωση της τροφής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθήτριες/τές Γυμνασίου και Λυκείου και υλοποιείται στο χώρο του ΚΠΕ στο Ελευθέριο Κορδελιό.