Υλικό επιμορφωτικού σεμιναρίου «Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στη σελίδα αυτή βρίσκεται υλικό του σεμιναρίου «Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα» που έγινε το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρες 9:00 – 15:00 στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.

Παρουσιάσεις – Εισηγήσεις

Η ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα Ηλίας Βρυώνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

Εκπαιδευτικά υλικά για Ανθρώπινα Δικαιώματα Γιώργος Σλαυκίδης, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Παρουσίαση: Πληθυσμιακές μετακινήσεις που οφείλονται σε περιβαλλοντικές διαταράξεις και πολέμους Π. Μάναλης, π. Υπεύθυνος ΠΕ ΔΔΕ Πειραιά και Σ. Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη ΠΕ Δυτ. Αττικής

Εισήγηση: Πληθυσμιακές μετακινήσεις που οφείλονται σε περιβαλλοντικές διαταράξεις και πολέμους Π. Μάναλης, π. Υπεύθυνος ΠΕ ΔΔΕ Πειραιά και Σ. Μαργαρίτη, π. Υπεύθυνη ΠΕ Δυτ. Αττικής

 

Εργαστήρια