Γ΄ Φάση: Γιατί έτσι και όχι αλλιώς; Κρίνω την πόλη μου

Written by gyfantis on . Posted in Γ΄ ΦΑΣΗ

Γνωρίζουμε πλέον καλύτερα τη γειτονιά και την πόλη που ζούμε.

Ας κάνουμε ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις μέσα από εικόνες ή και βίντεο. Θα παρατηρήσουμε, θα συγκρίνουμε διαφορετικές πόλεις και θα αναρωτηθούμε για τις διαφορετικές επιλογές άλλων κοινωνιών και τις αξίες που τις στηρίζουν.

Θα προσπαθήσουμε επίσης να μάθουμε τους θεσμούς που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή μας ζωή και γιατί όχι να τους γνωρίσουμε και να τους παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για την πόλη μας.

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και φύλλα δραστηριοτήτων