Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η βιώσιμη πόλη στην εκπαιδευτική πράξη» 2-3/3/2018

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου και το ΚΠΕ Δραπετσώνας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και Δ΄ Αθήνας πρόκειται να υλοποιήσουν διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Η βιώσιμη πόλη στην εκπαιδευτική πράξη» στις 2 – 3 Μαρτίου 2018.  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου 16.15-20.30 στο 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Καλλισπέρη 1, Μετρό Ακρόπολη) και το Σάββατο 3 Μαρτίου 9.30-18.00 στο ΚΠΕ Δραπετσώνας (Αλ. Παναγούλη & Μονεμβασιάς 1, Δραπετσώνα).

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και αποσκοπεί στην παιδαγωγική στήριξη των σχολείων της Νότιας Ελλάδας που συμμετέχουν ήδη ή επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο καθώς και στην παρουσίαση του δικτύου σε εκπαιδευτικούς της Αττικής. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν ζητήματα αστικής αειφορίας, θα αναδειχτούν τρόποι αξιοποίησης της πόλης στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα παρουσιαστεί η προτεινόμενη παιδαγωγική προσέγγιση του δικτύου και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, τα σχετικά προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΠΕ Ελευσίνας, Δραπετσώνας και Λαυρίου καθώς και τα σχετικά τοπικά δίκτυα που συντονίζουν οι Υπεύθυνοι/ες Περιβ. Εκπ/σης στην Αττική.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Νότιας Ελλάδας που συμμετέχουν τη σχολική χρονιά 2017-18 στο Εθνικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» καθώς και σε 60 εκπαιδευτικούς (12 από κάθε Διεύθυνση) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Πειραιά και Δυτικής Αττικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας και Πειραιά και υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα που σχετίζεται με την πόλη. Στο σεμινάριο μπορούν επίσης να συμμετέχουν μέλη ΚΠΕ και Υπεύθυνοι/ες Π.Ε. ή Σ.Δ. από τη Νότια Ελλάδα που είναι μέλη του Εθνικού Δικτύου. (όπως στον πίνακα αποδεκτών του συνημμένου εγγράφου)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη των ΚΠΕ και οι Υπεύθ. ΠΕ/ΣΔ που επιθυμούν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση https://tinyurl.com/viosimiAthina μέχρι και την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018. Η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατείνεται μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Οι Υπεύθυνοι/ες ΠΕ παρακαλούνται να στείλουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου μέχρι τις 8/2/2018. Το τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, τα ονόματα των συμμετεχόντων και άλλες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr

Τα ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και ΚΠΕ Δραπετσώνας θα καλύψουν τα έξοδα διατροφής (καφέ, βουτήματα, ελαφρύ γεύμα), όπως αυτά αναγράφονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα, για όλους τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής μελών ΠΟ ΚΠΕ που είναι συνεργαζόμενα ΚΠΕ, μέλη του Δικτύου, θα καλυφθούν από τα οικεία τεχνικά δελτία.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σεμιναρίου

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018   –  70ο Δημ. Σχ. Αθήνας (Ακρόπολη)

16.15-16.30

Εγγραφές – παραλαβή φακέλων

16.30-16.45

Γνωριμία συμμετεχόντων

16.45-16.55

Περιγραφή του σεμιναρίου: στόχοι, πλαίσιο, προσδοκώμενα αποτελέσματα

Δρ Στ. Τριανταφύλλου, ΚΠΕ Δραπετσώνας,

Μ. Δημοπούλου Υπεύθυνη ΠΕ ΔΠΕ Α΄Αθήνας

16.55-18.25

“Μια διαδρομή στην πόλη, περπατώντας στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου”

Μ. Δημοπούλου, Κ. Κύρδη, Α. Φραντζή, Π. Τσολάκος

18.25-18.55

Διάλειμμα

18.55-19.15

Η προσέγγιση της πόλης ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία

Χ. Αθανασίου ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

19.15-19.40

Παρουσίαση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» Γ. Υφαντής, Χ. Αθανασίου ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

19.40-20.00

Παρουσίαση του Τοπικού Δικτύου Π.Ε & Π.Θ “Το βλέμμα στην Πόλη” και του προγράμματος “Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία“ Μ. Δημοπούλου, Υπεύθυνη ΠΕ

ΔΠΕ Α΄Αθήνας, Κ. Κύρδη Υπεύθυνη ΠΘ ΔΠΕ Α΄Αθήνας

20.00-20.15

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι … για μύστες της αειφορίας» Κ. Γαλανοπούλου, Μ. Ζαγουριανού ΚΠΕ Ελευσίνας

20.15-20.30

Το Μαθητικό συνέδριο του Δικτύου “Βιώσιμη πόλη”: Μια καλή πρακτική; Πέντε χρόνια εμπειρίας Δρ Ν. Ριφάκη, Χ. Αθανασίου ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018    –   ΚΠΕ Δραπετσώνας

9.30-10.00

Εκπαιδεύοντας για την αειφορία στην πόλη: Η συστημική σκέψη μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του  ΚΠΕ Δραπετσώνας “Στον πηγαιμό για τους δη-μόσιους χώρους…” και “Ιχνηλατώντας τις αλλαγές ενός τόπου μέσα στον χρόνο”

Δρ Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Αβδελλή ΚΠΕ Δραπετσώνας

10.00-11.40

Εισαγωγή στην “ολοκληρωμένη διαχείριση πρώην  βιομηχανικών χώρων” και Μελέτη πεδίου στον πρώην βιομηχανικό χώρο του Εργοστασίου Λιπασμάτων

Δρ Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Αβδελλή, Ι. Φώκου ΚΠΕ Δραπετσώνας

11.40-12.00

Διάλειμμα

12.00-12.15

Παρουσίαση του προγράμματος με θέμα “Αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι στην πόλη του Λαυρίου” ΚΠΕ Λαυρίου

12.15-12.45

Το εκπαιδευτικό υλικό του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» και η αξιοποίηση της πλατφόρμας edmodo Κ. Στυλιάδης, Γ. Υφαντής ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

12.45-13.30

Παρουσιάσεις από σχολεία που συμμετείχαν στο δίκτυο «Βιώσιμη πόλη».

13.30-14.15

Ελαφρύ γεύμα

14.15-16.15

Εργαστήριο: Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα για τη βιώσιμη πόλη

Συντονισμός: Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ και Υπεύθυνοι/ες ΠΕ

16.15-17.15

Παρουσίαση εργασιών ομάδων

17.00-18.00

Συζήτηση – αξιολόγηση σεμιναρίου

18.00

Λήξη σεμιναρίου

 

Icon of Πρόσκληση σεμιναρίου δικτύου Βιώσιμη πόλη Πρόσκληση σεμιναρίου δικτύου Βιώσιμη πόλη (220.6 KiB)