Ενημέρωση Περιβαλλοντικών Ομάδων που μετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη»

Written by gyfantis on . Posted in Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην έβδομη χρονιά λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Ο κατάλογος των  σχολικών μονάδων που συμμετέχουν φέτος στο δίκτυο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/el/participants-viosimi19-20/  

Στόχος του Δικτύου είναι να συμβάλει στην προσπάθεια διαμόρφωσής καλύτερων όρων για την ποιότητα ζωής στην πόλη, με αφετηρία την εκπαίδευση. Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα βασικά διαδικαστικά αλλά και εκπαιδευτικά ζητήματα.

Υποστήριξη εκπαιδευτικών του δικτύου

Από το 2015 έχει διαμορφωθεί και έκτοτε επικαιροποιείται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», το οποίο περιέχει θεωρητική υποστήριξη για την αστική αειφορία,  γενικές οδηγίες για τη συμμετοχή στο δίκτυο, τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας Edmodo, τη λειτουργία της ομάδας, το ρόλο του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή και πολλές προτεινόμενες δραστηριότητες για υλοποίηση από τις περιβαλλοντικές ομάδες με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς.

Πρόσβαση στο υλικό μπορείτε να έχετε:

  1. Σε ιδιαίτερα εύχρηστη μορφή ιστοσελίδας στον σύνδεσμο https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli

2. Σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr/ekpaideytiko-yliko/ καθώς και στη Βιβλιοθήκη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας Edmodo.

Στα προγράμματα που υλοποιείτε μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε άρθρα που δημοσιεύουμε στο blog του δικτύου https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli/blog-1, το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό του Κ.Π.Ε. που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, στο χώρο Εκδόσεις > Εκπαιδευτικό υλικό (http://www.kpe-thess.gr/ekpaideytiko-yliko/), όπως τα «Θεσσαλονίκη – Βιώσιμη πόλη», «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου», «Αναζητώντας τον ελεύθερο χώρο…» αλλά και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά υλικά, ανάλογα με το θέμα του προγράμματός σας.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθούν συναντήσεις ενημέρωσης και επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με το δίκτυο.

Επικοινωνία στο πλαίσιο του δικτύου

Βασικός στόχος της λειτουργίας του δικτύου είναι η δυνατότητα επαφής, διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες για την επίτευξη της αειφορίας στα αστικά συστήματα, που αποτελούν το πεδίο δράσης του δικτύου. Λόγω της απόστασης που μας χωρίζει αλλά και του μεγάλου αριθμού μελών η επικοινωνία μας είναι κυρίως ηλεκτρονική. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Edmodo (https://www.edmodo.com/kpe-thess). Ενδιαφέρουσες αναρτήσεις σχετικά με τη θεματολογία του δικτύου γίνονται και στη σελίδα του ΚΠΕ στο facebook https://www.facebook.com/kpethess/.

Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες που συμμετέχουν γίνονται δια των εκπαιδευτικών, μέλη του Edmodo στην κλειστή τάξη “Εθνικό Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη” με τη χρήση του κωδικού τάξης που τους έχει σταλεί. Αυτό σημαίνει πως ο συντονιστής εκπαιδευτικός του προγράμματος εγγράφεται στην πλατφόρμα Edmodo (βλ. σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού υλικού https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli/gia-to-edmondo) δίνοντας ως ονοματεπώνυμο την ονομασία της σχολικής μονάδας. Ο κωδικός εισόδου που θα δώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα είναι ο ίδιος για εσάς και για τους μαθητές σας.

  • Ο κωδικός τάξης αυτόματα παύει να ισχύει μετά από δέκα περίπου μέρες, γι’ αυτό καλό είναι να εγγραφείτε άμεσα στο Edmodo. Αν περάσουν οι μέρες και ο κωδικός τάξης δε γίνεται δεκτός παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΠΕ.
  • Για να διατηρηθεί η ασφάλεια της κλειστής τάξης στο Edmodo ο κωδικός τάξης δεν κοινοποιείται σε μη μέλη του δικτύου.

Όσοι ήταν και τις προηγούμενες χρονιές μέλη του δικτύου και είχαν εγγραφεί στο Edmodo δε χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που είχαν για να συνδεθούν.

Αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής στο Edmodo μπορούν να ακολουθήσουν τα ΚΠΕ, οι Υπεύθυνοι ΠΕ ή ΣΔ και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία γράφοντας το όνομα του φορέα τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους αλλά και να τις ενημερώνουν για σχετικές με τη θεματολογία του δικτύου δυνατότητες – πρωτοβουλίες – υποστηρικτικές δράσεις – επιμορφώσεις κλπ.

Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και αλληλεπίδραση

Αποσκοπώντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος γόνιμης συνεργασίας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης δράσεων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις μας, προτείνουμε στα μέλη του Δικτύου την υλοποίηση μιας σειράς δραστηριοτήτων χωρισμένων σε τέσσερις φάσεις:

Α. Εμείς και η γειτονιά μας, Β. Γνωρίζουμε την πόλη μας, Γ. Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Δ. Ώρα για δράση!

Όλες οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου, συνδέονται άμεσα με τη Βιώσιμη πόλη και αλληλοσυμπληρώνονται. Περιλαμβάνονται 28 συνολικά προτεινόμενες δραστηριότητες και μπορείτε να υλοποιήσετε όσες σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο σε κάθε φάση, μία από τις δραστηριότητες προτείνεται ως βασική, κοινή για όλες τις σχολικές ομάδες, ώστε να αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού και γενικότερα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών του Δικτύου. Αυτό σημαίνει πως αφού ολοκληρώσετε τη βασική δραστηριότητα κάθε φάσης πρέπει να την αναρτήσετε στο περιβάλλον του Edmodo, όπου και καλείστε να σχολιάζετε τις αναρτήσεις και των άλλων ομάδων.

Οι βασικές, κοινές δραστηριότητες είναι:

α΄ φάση: Βρέχει λέξεις!
β΄ φάση: Δημιουργούμε το περιβαλλοντικό μονοπάτι της πόλης μας
γ΄ φάση: Διαλέγω την πόλη μου
δ΄ φάση: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δράση μας

Αν και δεν έχει γίνει ακόμα η υποβολή των προγραμμάτων Π.Ε. προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης, προτείνουμε η  πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια με την ίδια διαδικασία οι επόμενες τρεις φάσεις. Η τελευταία φάση συνδέεται με την υλοποίηση μιας δράσης με σκοπό την αλλαγή ενός στοιχείου της γειτονιάς ή της πόλης σας.

Τη φετινή χρονιά, με αφορμή την κλιματική αλλαγή ή καλύτερα την κλιματική κρίση που έχει ήδη γίνει ορατή, προτείνουμε η ματιά σας να συμπεριλάβει και την σχέση της (βιώσιμης;) πόλης με την κλιματική αλλαγή: τη συμβολή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, τις αλλαγές που αυτή θα επιφέρει στις πόλεις και τις προσαρμογές που οι πόλεις θα πρέπει να αναπτύξουν. Ελπίζουμε ότι μέσα στη χρονιά θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε κάποιες δραστηριότητες και με αυτή την οπτική.

Κάθε χρόνο οργανώνουμε για τα μέλη του δικτύου το Μαθητικό Συνέδριο για τη Βιώσιμη Πόλη, που φέτος ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου 2020. Στο συνέδριο οι ομάδες που συμμετέχουν, συναντώνται, ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και προτάσεις και παρουσιάζουν τα οράματά τους για την βιώσιμη πόλη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις και υποστήριξη τόσο σε εκπαιδευτικά θέματα όσο και για τη λειτουργία του Edmodo. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» στο e-mail polis@kpe-thess.gr και στα τηλέφωνα 2310707150, 2310757130.

Καλή αρχή στην κοινή μας προσπάθεια!

Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου