Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Βιώσιμη Πόλη: Εκπαιδευτικό υλικό με αξιοποίηση των ΤΠΕ» 15-16/12/2017

Written by Κώστας Στυλιάδης on . Posted in Νέα, ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ) πρόκειται να υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Βιώσιμη Πόλη: Εκπαιδευτικό υλικό με αξιοποίηση των ΤΠΕ», την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 17:00 – 21:00 και το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 09:00 – 14:00, στο κτίριο του ΚΠΕ στο Ελευθέριο Κορδελιό, Α. Παπανδρέου 2 & Κατσαντώνη. 

Το σεμινάριο έχει στόχο μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και εργαστηριακές ασκήσεις, οι συμμετεχόντες εκπαιδευτικοί:

 • να ανακαλύψουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προτείνονται από το ΚΠΕ για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της πόλης ως πεδίου εκπαίδευσης για την αειφορία
 • να ενδυναμωθούν στην ενασχόληση τους με θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία
 • να συνεργασθούν υλοποιώντας δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ με τίτλο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» και να αξιοποιήσουν εφαρμογές ΤΠΕ και το διαδικτυακό περιβάλλον Edmodo.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α. Σε 50 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα υλοποιήσουν την τρέχουσα σχολική χρονιά Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικό με τη γειτονιά ή την πόλη. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στο ΕΘΔ του ΚΠΕ «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι αρκετά μεγάλος θα επιδιωχθεί να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από όσο το δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες.

Β) Σε Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Γ) Σε Μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Ενδεικτικό πρόγραμμα σεμιναρίου:

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

17:00 – 21:00

 • Παρουσίαση του Δικτύου «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» και του εκπαιδευτικού υλικού του
 • Εργαστήριο για το το διαδικτυακό περιβάλλον Edmodo
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

09:00 – 14:00

 • Εργαστήρια:
  • Εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον με αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές
  • Παιδαγωγικές προτάσεις για τη λειτουργία της ομάδας
 • Παρουσίαση εργασιών ομάδων
 • Συζήτηση για το εκπαιδευτικό υλικό και τις προτεινόμενες δραστηριότητες
 • Αξιολόγηση σεμιναρίου

 Η μετακίνηση των διατροφή και διαμονή των συμμετεχόντων δεν επιβαρύνει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη συμμετοχή τους στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/viosimiEkpaideytiko μέχρι τις 29/11/2017. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ ή ΣΔ παρακαλούνται να στείλουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών μέχρι τις 30/11/2017. Το λεπτομερές πρόγραμμα του σεμιναρίου, τα ονόματα των συμμετεχόντων και άλλες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ http://www.kpe-thess.gr