Επιμορφωτική εκδήλωση «Τα πράσινα τείχη του τόπου μου – Η υγεία του πλανήτη» 31/1/2022

Written by gyfantis on . Posted in Γενικά, Νέα, Σεμινάρια, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς, Ποροΐων και Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, Σερρών και Δυτικής Θεσσαλονίκης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και Σερρών σε συνεργασία με τα Δασαρχεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτική εκδήλωση – ημερίδα με τίτλο «Τα πράσινα τείχη του τόπου μου – Η υγεία του πλανήτη» τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρες 18.00-20.30 μέσω της πλατφόρμας Webex.

Η εκδήλωση-ημερίδα απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς των 121 σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» το σχολικό έτος 2021-22.

Βασικός σκοπός της ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν με επάρκεια για τα δέντρα και τα δάση, ώστε να διασφαλισθεί η επιτυχής συμμετοχή τους και υλοποίηση της παραπάνω Δράσης φύτευσης και υιοθέτησης δέντρου-ων από σχολικές μονάδες, η οποία στοχεύει στην προαγωγή της αειφορικής συνείδησης των συμμετεχόντων μαθητών και μελλοντικών ενεργών πολιτών.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  1. Παρουσίαση της δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το σχολικό έτος 2021-22». Θα παρουσιαστούν η στοχοθεσία, οι φάσεις, δραστηριότητες και οι συμμετέχοντες στη Δράση. Εισηγητές: Β. Ιππέκη (Υπεύθυνη ΠΕ της ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης), Η. Βρυώνης (Υπεύθυνος ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς)
  2. Οι αξίες και τα πολλαπλά οφέλη των δασικών οικοσυστημάτων. Εισηγητής: Β. Τσιαφίδης, Δασαρχείο Σιδηροκάστρου
  3. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Εισηγητές: Φ. Μελά, Κ. Κατσούδας, Κ. Χατζηφιλιππίδου, Ομάδα Δασικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης
  4. Οδηγίες για τη φύτευση και την απαιτούμενη φροντίδα των δενδρυλλίων ώστε να εξελιχθούν σε υγιή δέντρα. Εισηγητής: Γ. Καγιάννης, Δασαρχείο Κιλκίς
  5. Το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα της Δράσης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη». Εισηγητές: Ε. Μήτσκου-Χειρούλη (Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ποροΐων), Ι. Πούλιος (Υπεύθυνος ΣΔ της ΔΠΕ Σερρών)

Η επιμορφωτική δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ κύκλος)”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.