Σκοποί και στόχοι

Written by gyfantis on . Posted in ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοποί και στόχοι του δικτύου

Κάθε πόλη αποτελεί ένα οικοσύστημα το οποίο τοποθετεί τους πολίτες του σε μια σειρά από προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσουν τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Η ένταξη της πραγματικότητας της πόλης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του δικτύου προβάλλει ως σημαντική ανάγκη επειδή:

 • Οι πόλεις είναι τόποι συνύπαρξης
 • Το αστικό περιβάλλον επηρεάζει όχι μόνο τους πολίτες του αλλά και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται και από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
 • Βασική πρόκληση της σύγχρονης εποχής είναι η επιδίωξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής στις  πόλεις
 • Η αστική αειφορία προβάλλει ως το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων
 • Η εκπαίδευση για την αειφορία συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων ενεργών πολιτών που συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους φορείς για τη βιώσιμη αλλαγή.

Οι στόχοι του δικτύου με βάση τα παραπάνω είναι:

 1.  Η καλλιέργεια και κριτική προσέγγιση εμπειριών, ιδεών, εννοιών, γνώσεων για το αστικό οικοσύστημα τα μέρη που το αποτελούν και τις σχέσεις μεταξύ τους
 2. Η ανάδειξη της σημασίας των θεσμών που λειτουργούν στην πόλη, δημιουργώντας και εν δυνάμει αλλάζοντας τη ζωή σ’ αυτήν.
 3. Η προβολή της σημασίας του αστικού σχεδιασμού και της ανάγκης της συμμετοχής των πολιτών σ’ αυτόν
 4. Η εξασφάλιση μιας διάρκειας στην εκπαιδευτική σχέση του ΚΠΕ με τα σχολεία και τους συνεργαζόμενους φορείς
 5. Η επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές πόλεις και η συνεργασία με άλλους φορείς της πόλεις με κοινό στόχο την βιωσιμότητα της πόλης
 6. Η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες επιστημονικούς και άλλους φορείς
 7. Η οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
 8. Η ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την υλοποίηση δράσεων προώθησης της αστικής αειφορίας.