Συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων δήμου Παύλου Μελά που συμμετέχουν σε τοπικά δίκτυα 17/12/2014

Written by gyfantis on . Posted in Δράσεις, Εκδηλώσεις, Νέα, Σεμινάρια - Εργαστήρια, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκουκαι η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούν σε επιμορφωτική – ενημερωτική συνάντηση στις 17/12/2014 και ώρες 12.00 -14.00 στην αίθουσα X. Τσακίρης, εκπαιδευτικούς και γονείς από τα σχολεία του Δήμου Παύλου Μελά που συμμετέχουν στα τοπικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» του ΚΠΕ και «Διαχείριση απορριμμάτων: μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση» της Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Προσδοκία μας είναι η δράση αυτή να αγκαλιαστεί από την σχολική μονάδα, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και την τοπική κοινωνία. Η πρόσκληση λοιπόν σε αυτή την πρώτη συνάντηση, απευθύνεται :

  • στους εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα Τοπικά Δίκτυα:

–          «Τηγανέλαιο: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

–          «Διαχείριση απορριμμάτων: μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση» της Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

  • στους διευθυντές/προϊσταμένους των αντίστοιχων σχολικών μονάδων
  • σε έναν εκπρόσωπο από κάθε σύλλογο γονέων και κηδεμόνων (παρακαλούνται οι διευθυντές να απευθύνουν την πρόσκληση στους συλλόγους)

 Στη συνάντηση θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του Δήμου Παύλου Μελά.

 Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνει:

12.00 – 12.20: Τηγανέλαια και ανακύκλωση. Μια ευκαιρία συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις βελτίωσης του περιβάλλοντός τους. Χρυσούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη του ΚΠΕ

12.20 – 12. 40: Η πρόταση του ΚΠΕ σχετικά με την εκπαιδευτική προσέγγιση της ανακύκλωσης τηγανελαίων. Γιώργος Υφαντής, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ

12.40 – 13.00: Το τοπικό δίκτυο «Διαχείριση απορριμμάτων: μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση» Βίκυ Ιππέκη, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

13.00 – 14.00: Ερωτήσεις, συζήτηση.